Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Aktualności

IMG-20220708-WA0012

W dniu 8 lipca 2022 roku w Instytucie Nauk Technicznych odbyło się Seminarium nt. Metody próżniowe w technologii materiałów inżynierskich w trakcie którego zaprezentowano
następujące referaty:

1. Badania materiałów poddanych działaniu wiązki elektronów – aspekty ilościowe technik analitycznych SIMS i GDMS – dr hab. Piotr Konarski Instytut Tele i Radiotechniczny
w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz

2. Nanostruktury tlenku cynku otrzymywane metodą epitaksji z wiązek molekularnych, problemy i wyzwania – dr hab. Henryk Teisseyre Instytut Fizyki PAN Warszawa

3. Wytwarzanie próżni w układach MEMS – inż. Aleksander Zawada, Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz

4. Druk 3D przy użyciu wiązki elektronów – inż. Aleksander Zawada, Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sesję tematyczną zakończyła prezentacja dra inż. Piotra Czai z Instytutu Nauk Technicznych UP na temat tytanianu potasowo-bizmutowego – materiału o strukturze perowskitu
w kontekście jego zastosowań.

Gośćmi Seminarium byli także dr hab. Michał Piasecki oraz dr Piotr Brągiel z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Tematyka Seminarium dotyczyła uzyskiwania i zastosowania nowoczesnych próżniowych technologii analitycznych, takich jak spektroskopia mas jonów wtórnych oraz spektroskopia mas wyładowania jarzeniowego, a także możliwości wykorzystania tych procesów w badaniu właściwości fizycznych i struktury materiałów. Ponadto uczestnicy zapoznali się z techniką otrzymywania nanostruktur poprzez epitaksje z wiązek molekularnych prowadzoną w środowisku wysokiej próżni, a także z problemami technologicznymi związanymi z otrzymywaniem nanostruktur ZnO
w Instytucie Fizyki PAN. Podczas spotkania przedstawiono także ciekawą prezentację na temat metod i możliwości zastosowań druku trójwymiarowego przy użyciu wiązki elektronów w komorze próżniowej.

Seminarium zakończyło się owocną dyskusją inżynierską podczas której zostały omówione szczegóły dotyczące prowadzonych badań naukowych oraz możliwości współpracy między Instytutami biorącymi udział w Seminarium.