Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Aktualności > Seminarium w INT

Seminarium w INT

31 stycznia br. w Instytucie Nauk Technicznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyło się Seminarium z udziałem Profesora Ivana Shcherby z Instytutu Fizyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franko, w przeszłości również pracownika naukowo-dydaktycznego naszego Instytutu.

W trakcie Seminarium Profesor Ivan Shcherba wygłosił dwa interesujące referaty.

Pierwszy z nich związany z tematyką badawczą prelegenta dotyczył „Fizyki nowych materiałów inteligentnych opartych na bazie związków z niestabilnymi walencyjnie pierwiastkami np. ceru i iterbu”. W referacie omówił pojęcie materiałów inteligentnych oraz ich klasyfikacje w oparciu o dane literaturowe i badania własne, w których przedstawił wpływ zmian stanu walencyjnego pierwiastków na właściwości fizyczne tych materiałów i w konsekwencji na ich możliwości aplikacyjne .

Drugi z referatów dotyczył sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie. Profesor Ivan Shcherba odniósł się do czterech zasadniczych okresów tj. Ukraina do 1991 roku, lata 1991-2014 i od 2014 do 24 lutego 2022 roku oraz okres po 24 lutym 2022 roku. Każdy z tych okresów został pokrótce scharakteryzowany. Najwięcej uwagi Profesor jako naoczny świadek barbarzyństwa działań wojennych wojsk rosyjskich poświecił obecnej sytuacji na terytorium Ukrainy.
Wszystkim Pracownikom i Studentom serdecznie dziękujemy za udział!

                      

Aktualności

Archiwum