Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza szkolnictwem wyższym – kliknij, aby przejść
Zasady uznawania efektów uczenia uzyskanych w szkolnictwie wyższym
Efekty uczenia się dla kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna kliknij, aby przejść