Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Laboratoria > Laboratorium badań właściwości tribologicznych

Laboratorium badań właściwości tribologicznych

W laboratorium prowadzone są badania ukierunkowane na wyznaczanie charakterystyk tribologicznych różnorodnych par tarciowych i procesów zużywania materiałów w określonych warunkach pracy. Związane są one z oceną właściwości tribologicznych takich jak współczynnik tarcia, ubytek masy, szybkość zużycia (ścierania) dla różnorodnych skojarzeń materiałowych.

Wykaz urządzeń oraz aparatury pomiarowej:

  • Tribotester firmy ELBIT do badań w układzie ball-on-disc oraz pin-on-disc
    w warunkach tarcia suchego. Urządzenie pozwala prowadzić testy ścieralności
    w temperaturze pokojowej i podwyższonej.
  • Tribotester do badań metodą Millera przeznaczony do prowadzenia badań porównawczych odporności na zużycie ścierne różnych grup materiałów w warunkach ścierania metal (próbka)-mieszanina SiC i wody