Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Laboratorium Preparatyki Próbek

Laboratorium Preparatyki Próbek

Wykaz dostępnej aparatury:

  • szlifierka/polerka LaboPol firmy Struers, z głowicą polerującą (uchwyt na 3 próbki)

opis zastosowania: urządzenie umożliwia wykonywanie zgładów metalograficznych w trybie automatycznym lub ręcznym w zakresie stosowania tracz szlifujących lub polerujących różnego typu.

  • urządzenie do cięcia Minitom firmy Struers

opis zastosowania: urządzenie pracuje w trybie wolnoobrotowym z regulowaną prędkością, umożliwia wykonywanie próbek na potrzeby również TEM.

  • ścieniarka elektrolityczna firmy Elbit

opis zastosowania: urządzenie umożliwia przygotowanie preparatów na potrzeby TEM.

  • polerka elektrolityczna firmy Elbit

opis zastosowania: urządzenie umożliwa wykonywanie polerowania elektrolitycznego zgładów metalograficznych na potrzeby badadania mikrostruktury.