Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratoria Laboratorium wytwarzania i badania materiałów spiekanych

Laboratorium wytwarzania i badania materiałów spiekanych

W laboratorium prowadzone są prace badawcze skoncentrowane na projektowaniu
i wytwarzaniu na drodze metalurgii proszków materiałów metalicznych, ceramicznych
i kompozytowych. Tematyka badawcza realizowana w laboratorium obejmuje:

 • dobór i przygotowanie mieszanin proszków na drodze mielenia, mechanicznej syntezy i mieszania,
 • optymalizację procesu spiekania materiałów,
 • zastosowanie nowoczesnych metod spiekania (HP-HT, FAST/SPS) w otrzymywaniu kompozytów na osnowie metalicznej oraz faz międzymetalicznych,
 • wyznaczenie podstawowych właściwości fizycznych spiekanych materiałów.

Wykaz urządzeń oraz aparatury pomiarowej:

 • mieszalnik TURBULA T2F,
 • młyn planetarno-kulowy PULVERISETTE 6 classic line,
 • prasa laboratoryjna 20 T, do wstępnego zagęszczania,
 • precyzyjna waga RADWAG WLC 1/10.X2,
 • piec muflowy Czylok – maksymalna temperatura pracy: do 1300 °C,
 • piaskarka “SANDBLAST” wraz z kompresorem TAGRED Professional,
 • stanowisko do pomiaru gęstości metodą Archimedesa – waga analityczna RADWAG, AS220/C/2 z przystawką do hydrostatycznego ważenia,
 • polerka metalograficzna METCO Bainpol,
 • urządzenie do inkludowania na gorąco METCO Bainmount H auto,