Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Bąk, Prof. UP

dr hab. Wojciech Bąk, Prof. UP

Katedra Fizyki Materiałów

wojciech.bak@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 06

pok: 44/103N

publikacje:


Działalność naukowa:

Zasadniczym przedmiotem moich zainteresowań naukowych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa są materiały ceramiczne o właściwościach ferroelektrycznych. Szczególnie złożone tlenki typu ABO3 o strukturze perowskitu oparte na tytanianach pod względem zastosowań są jedną z najbardziej obiecujących klas materiałów funkcjonalnych. Stałe roztwory na bazie BaTiO3 charakteryzujące się bogatym izomorfizmem stosuje się przede wszystkim do budowy sensorów, przetworników piezoelektrycznych (aktuatorów), elementów pamięci nieulotnej (FRAM), termorezystorów i wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych o dużej pojemności.

 

Wybrane publikacje:

  • Barbara Garbarz-Glos, Wojciech Bąk, Anna Kalvane, Maija Antonova and Grzegorz Klimkowski: Effects of CuO doping on structure, microstructure and dielectric properties of BaTiO3-PbTiO3 solid solution; Integrated Ferroelectrics, https://doi.org/10.1080/10584587.2019.1591961
  • Barbara Garbarz-Glos, Wojciech Bąk, Henryk Noga, Maija Antonova, Anna Kalvane & W. Śmiga: Germanium modified BaTiO3 as a promising electroceramics, Integrated Ferroelectrics  173 (2016) 12-18; DOI:1080/10584587.2016.1182806
  • Garbarz-Glos, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, W. Bąk, Effect of semiconductor element substitution on the electric properties of barium titanate ceramics, Archives of Metallurgy and Material 61 (2016) 887–890; DOI:10.1515/amm-2016-015
  • Lisińska-Czekaj, M. Lubina, D. Czekaj, M.Rerak, B. Garbarz-Glos, W. Bąk: Influence of processing conditions on crystal structure of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 881- 888; DOI: 10.1515/amm-2016-0149
  • Lisińska-Czekaj, M. Rerak, D. Czekaj, M. Lubina, B. Garbarz-Glos. Bąk: Low temperature broad band dielectric spectroscopy of multiferroic Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 1101–1106; DOI: 10.1515/amm-2016-0237
  • Garbarz-Glos, W. Bąk, M. Antonova, A. Budziak, K.Bormanis, C.Kajtoch: Preparation and electric properties of barium zirconium titanate ceramics, Ferroelectrics 485 (2015)  173-178; DOI: 10.1080/00150193.2015.1061875