Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Czaja

dr inż. Piotr Czaja

Katedra Edukacji technicznej i informatycznej

piotr.czaja@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 07

pok: 43/105N

publikacje:


Działalność naukowa:

W kręgu moich zainteresowań naukowych znajduje się przede wszystkim technologia otrzymywania
i metody badawcze bezołowiowych materiałów ferroelektrycznych, w szczególności dotyczące właściwości elektrycznych i mechanicznych tych materiałów. Od roku 2016 rozwijam pracę nad tytanianem potasowo – bizmutowym K0.5Bi0.5TiO3 zarówno bazowym jak i z domieszkami oraz roztworów stałych na jego bazie. Pragnę nadmienić, że tylko nieliczne ośrodki na świecie potrafią otrzymać jednofazowe związki K0.5Bi0.5TiO3 lub z niewielką ilością drugiej fazy np. Bi4Ti3O12/K2Ti6O13 i do tych wiodących ośrodków w świecie zalicza się również Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

 

Wybrane publikacje:

  • E. M. Dutkiewicz, J. Suchanicz, K. Konieczny, P. Czaja, K. Kluczewska, Raman spectra and anomalies of dielectric properties and thermal expansion of lead-free (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xSrTiO3 (x=0, 0.08 and 0.1) ceramics, Phase Transitions, 89(7-8), 2016, s. 823¸828.
  • M. Krynke, M. Zasadzeń, P. Czaja, Systemy techniczne – technologia, jakość, eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016.
  • K. Konieczny, P. Czaja, Electrical and thermal properties of Na1-xLixNbO3 (x=0.08, 0.1 and 0.2) ceramics near the morphotropic phase boundary region, Archives of Metallurgy and Materials, 62(2), 2017, s. 539¸544.
  • J. Suchanicz, K. Świerczek, D. Sitko, P. Czaja, P. Marchet, H. Czternastek, D. Majda, The effects of PbZn1/3Nb2/3O3-doping on structural, thermal, optical, dielectric, and ferroelectric properties of BaTiO3 ceramics, Journal of Applied Physics, 2017, 122(12), s. 1¸7.
  • J. Suchanicz, K. Kluczewska, P. Czaja, A. Kania, K. Konieczny, B. Handke, M. Sokołowski, M. P. Trubitsyn, T. V. Kruzina, The influence of electric poling on structural, thermal, dielectric and ferroelectric properties of Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Ceramics International, 2017, 43(18), s. 17194¸17201.
  • P. Czaja, J. Suchanicz, K. Kluczewska, D. Sitko, E. M. Dutkiewicz, K. Koniczenczny, A. Węgrzyn, M. Antonowa, A. Stenberg, Influence of uniaxial pressure on dielectric properties of (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xSrTiO3 for x=0.01-0.1 ceramics, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2017, 66(4), s. 396¸402.
  • J. Suchanicz, A. Kania, P. Czaja, A. Budziak, A. Niewiadomski, Structural, thermal, dielectric and ferroelectric properties of K0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38, s. 567¸574.
  • P.Czaja, J. Suchanicz, M. Piasecki, K. Kluczewska, W. Hudy, The influency of technological conditions on dielectric and optical properties of K0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Ferroelectrics, 2019, 538, s. 567¸574.
  • P. Czaja, J. Suchanicz, M. Wąs, K. Kluczewska-Chmielarz, M. Dziubaniuk, The microstructure and dielectric properties of a solid solution (1-x)K0.5Bi0.5TiO3 – xSrTiO3 for x=0.001 ceramics, Proceedings of SPIE, 2019, 11054, s. 110540N-1¸110540N-6
  • P. Czaja,. J. Suchanicz, D. Bochenek, W. Piekarczyk, P. Jeleń, J. Michniowski, Influence of milling time on the synthesis, microstructure and mechanical properties of lead-free K0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Integrated Ferroelectrics, 2019, 196, s. 105-111.