Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Pracownicy Grabarz-Glos, Prof. UP

dr hab. Barbara Grabarz-Glos, Prof. UP

Katedra Fizyki Materiałów

barbara.garbarz-glos@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 06

pok: 44/103N

publikacje:


Działalność naukowa:

Istotnym obszarem działalności naukowej w inżynierii materiałowej jest między innymi opracowywanie i syntetyzowanie materiałów piezoelektrycznych, piezorezystywnych, elektrostrykcyjnych, multiferroicznych i wysokoentropowej na bazie elektroceramiki tlenowo-oktaedrycznej (spełniających ważny postulat przemysłu wysokich technologii dotyczący redukcji zanieczyszczeń środowiska) wykorzystywanych we współczesnych technologiach lub potencjalnie mogących znaleźć tam swoje zastosowanie. Celem prowadzonych badań jest określenie wpływu wyselekcjonowanych domieszek na strukturę, mikrostrukturę, właściwości ferroelektryczne i mechaniczne, w tym zjawiska transportu ładunku elektrycznego.

 

Wybrane publikacje:

 • Barbara Garbarz-Glos, Wojciech Bąk, Anna Kalvane, Maija Antonova and Grzegorz Klimkowski: Effects of CuO doping on structure, microstructure and dielectric properties of BaTiO3-PbTiO3 solid solution; Integrated Ferroelectrics, https://doi.org/10.1080/10584587.2019.1591961
 • Barbara Garbarz-Glos, Grzegorz Klimkowski, Włodzimierz Śmiga, Maija Antonova and Anna Kalvane: Preparation and dielectric properties of (Na5K0.5)NbO3 ceramics with ZnO and CdO addition; Integrated Ferroelectrics, ID: 1591964 DOI:10.1080/10584587.2019.1591964
 • Jartych, T. Pikula, B. Garbarz-Glos and R. Panek: Mössbauer Spectroscopy Studies of Fe-Doped BaTiO3 Ceramics, Acta Physica Polonica A; 134 (2018) 1058-1062; DOI: 10.12693/APhysPolA.134.1058; PACS/topics: 81.05.Je, 61.05.cp, 76.80.+y, 31.30.Gs
 • Karlis Bormanis, Anver I. Burkhanov, Ilze Smeltre, Maija Antonova, Anna Kalvane, Barbara Garbarz-Glos; Dielectric properties of potassium-sodium niobate ceramics at low frequencies; Phase Transitions. – 2017, Vol. 90, nr 1, p. 54-59; DOI: 1080/01411594.2016.1201822
 • Barbara Garbarz-Glos, Wojciech Bąk, Henryk Noga, Maija Antonova, Anna Kalvane & W. Śmiga: Germanium modified BaTiO3 as a promising electroceramics, Integrated Ferroelectrics  173 (2016) 12-18; DOI:1080/10584587.2016.1182806
 • Garbarz-Glos, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, W. Bąk, Effect of semiconductor element substitution on the electric properties of barium titanate ceramics, Archives of Metallurgy and Material 61 (2016) 887–890; DOI:10.1515/amm-2016-015
 • Lisińska-Czekaj, M. Lubina, D. Czekaj, M.Rerak, B. Garbarz-Glos, W. Bąk: Influence of processing conditions on crystal structure of Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 881- 888; DOI: 10.1515/amm-2016-0149
 • Lisińska-Czekaj, M. Rerak, D. Czekaj, M. Lubina, B. Garbarz-Glos. W.Bąk: Low temperature broad band dielectric spectroscopy of multiferroic Bi6Fe2Ti3O18 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 1101–1106; DOI: 10.1515/amm-2016-0237
 • Garbarz-Glos: AC impedance spectroscopy study of BaZr0.10Ti0.90O3 ceramics, Ferroelectrics 486 (2015) 1-7; DOI: 10.1080/00150193.2015.1116300
 • Garbarz-Glos, W. Bąk, M. Antonova, A. Budziak, K.Bormanis, C.Kajtoch: Preparation and electric properties of barium zirconium titanate ceramics, Ferroelectrics 485 (2015) 173-178; DOI: 10.1080/00150193.2015.1061875
 • Barbara Garbarz-Glos, Impedance and modulus spectroscopy of a novel ferroelectric ceramics based on barium titanate, Ferroelectrics 463 (2014) 90-98; DOI:10.1080/00150193.2014.891924