Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Heilig

mgr Tomasz Heilig

mgr Tomasz Heilig

Katedra Mechatroniki i Materiałów Biomedycznych

tomasz.heilig@up.krakow.pl

tel: 12 662 63 35

https://www.heilig.up.krakow.pl

publikacje:


Działalność dydaktyczna:

 • elektronika,
 • programowanie mikrokontrolerów,
 • podstawy techniki mikroprocesorowej,
 • programy użytkowe i techniki multimedialne,
 • komputerowe wspomaganie w technice.

Wybrane publikacje:

 • T. Heilig: Recenzja książki Romana Polnego Dyrektor szkoły podstawowej a kształcenie politechniczne.  Przegląd Oświatowo-Techniczny rok 1989
 • T. Heilig: Stabilizatory prądu i ich zastosowanie do ładowania akumulatorów kadmowo-niklowych.   Wychowanie Techniczne w Szkole nr 5/1994
 • T. Heilig: „Woltomierz z układem C520 D”, Radioelektronik nr 4.1995  Wyd. Radioelektronik Audio-    HiFi_Video Warszawa
 • T. Heilig: Łączenie czujników wysokorezystancyjnych zukładami i elektronicznymi. Rocznik Naukowo-    Dydaktyczny Prace Techniczne IV Wyd. Naukowe WSP 1998.
 • T. Heilig: Wybrane zastosowania źródeł napięcia odniesienia. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Prace    Techniczne IV Wyd. Naukowe WSP 1998.
 • K. Jaracz, T. Heilig, Z. Pawelka.: Wspomagana komputerowo realizacja jednostek metodycznych  z zakresu układów regulacji charakterystyki częstotliwościowej wzmacniaczy akustycznych. Rocznik   Naukowo-Dydaktyczny Prace Techniczne V Wyd. Naukowe WSP 1999.
 • T. Heilig: Kiedy to było. Konspekt czasopismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2008
 • T. Heilig: Projekt laboratorium elektroniki. Konspekt czasopismo Akademii Pedagogicznej w  Krakowie
 • T.Heilig: Zestaw dydaktyczny do programowania mikrokontrolerów 8051. Annales Academia Pedagogica Cracoviensis