Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Jasiński

mgr inż. Marcin Jasiński

mgr inż. Marcin Jasiński

Katedra Inżynierii i Technologii Materiałów

marcin.jasinski@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 79

pok: 116N

publikacje:


Działalność naukowa:

Dorobek naukowy mieści się w następujących obszarach: inżynieria materiałowa, materiały dla elektroniki, odnawialne źródła energii.

 

Wybrane publikacje:

  1. Zybała R, Schmidt M.,Kaszyca K., Chmielewski M., Kruszewski M.J., Jasiński M., Rajska M., Ciupiński Ł., „Characterization of nanostructured bulk Cobalt Tri-Antimonide doped Tellurium and Indium prepared by Pulse Plasma in Liquid method, Bulletin of the Polish Academy of Sciences”: Technical Sciences, 2019, (złożony do druku).
  2. Jasiński M., „Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów”, Prace Naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2018, 6, 519-534
  3. Jasiński M., Ziewiec K., Wojciechowska M., „Pomiary termowizyjne stałotlenkowego ogniwa paliwowego”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica, 2017, 10, 45-53
  4. Ziewiec K., Wojciechowska M., Jasiński M., „Wytwarzanie i mikrostruktura materiałów warstwowych”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica, 2017, 10, 184-193
  5. Ziewiec K., Wojciechowska M., Jasiński M., „Microstructure and phase composition of the Ni-Si-B-Ag-based plasma spray deposit”, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016, 2, 42, 87-94
  6. Jasiński M., „Measurement techniques in solid oxide fuel cells: infrared thermal imaging”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica, 2016, 9, 57-66
  7. Piaskowska-Silarska M., Pytel K., Jasiński M., „Zielona energia na ziemi”, Konspekt, 2015, 1, 30-33