Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Konieczny

dr Krzysztof Konieczny

Katedra Fizyki Materiałów

krzysztof.konieczny@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 07

pok: 43/104N

publikacje:


Wybrane publikacje:

  • Czternastek, J. Suchanicz, K. Konieczny, M. Nowakowska-Malczyk, M. Dziubaniuk, Thermal expansion and dielectric properties of (1-x)BaTiO3-xPbZn1/3Nb2/3O3 ceramics, Phase Transitions, 92, 486-493 (2019) DOI: https://doi.org/10.1080/01411594.2019.1587438
  • Sitko, K. Konieczny, W. Piekarczyk, P. Czaja, J. Suchanicz, M. Antonova, A. Sternberg , Physical properties and microstructure characteristics of (1–x)BaTiO3–xCaTiO3 systems , Phase Transitions, 91, 1044-1050 (2018)
  • Czaja, J. Suchanicz, K. Konieczny, G. Stachowski, D. Sitko, Raman spectroscopy, dielectric and optical properties of PbTiO3-Na0.5Bi0.5TiO3 crystals, Phase Transitions, Palanga (2016)
  • Suchanicz, K. Kluczewska, P. Czaja, A. Kania, K. Konieczny, B. Handke, M. Sokolowski, M.P. Trubitsyn, T.V. Kruzina, Structural, thermal, dielectric and ferroelectric properties of poled Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Ceramics International, 43, 17194-17201(2017)
  • Czaja, J. Suchanicz, K. Kluczewska, D. Sitko, E.M. Dutkiewicz, K. Konieczny, A. Węgrzyn, M. Antonova, A. Sternberg, Influence of uniaxial pressure on dielectric properties of (1-x) (Na0.5Bi0.5)1-xSrxTiO3-xSrTiO3 for x=0.01, 0.04, 0.1 ceramics, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 66, 396-402 (2017)
  • M. Dutkiewicz, J. Suchanicz, V. Bovtun, K. Konieczny, P. Czaja, K. Kluczewska, M. Antonova, A. Sternberg, Electrical  transport in lead-free (Na0.5Bi0.5)1-xSrxTiO3 ceramics (x=0, 0.01 and 0.02), Phase Transitions, 90, 824-830 (2016)
  • Karpierz, J. Suchanicz, K. Konieczny, K. Kluczewska, Inflence of PbTiO3 doping on semiconductor behavior of K0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Phase Transitions, 90, 840-846 (2017)
  • Suchanicz, V. Bovtun, E.M. Dutkiewicz, K. Konieczny, D. Sitko, K. Kluczewska, A. Wajda, M. Antonova, A. Sternberg, Dielectric, thermal and Raman properties of lead-free (Na0.5Bi0.5)1-xSrxTiO3 (x=0, 0.04 and 0.06) ceramics, Phase Transitions, 89, 856-862 (2016)
  • Karpierz, J. Suchanicz, D. Sitko, K. Konieczny, E.M. Dutkiewicz, Raman and dielectric studies of 0.95 Na0.5Bi0.5TiO3-0.05PbTiO3 ceramic, Integrated Ferroelectrics, 173, 19-23 (2016)
  • M. Karpierz, J. Suchanicz , K. Konieczny, D. Sitko, P. Marchet, U. Lewczuk, Thermal, Raman and dielectric study of 0.5K0.5Bi0.5TiO3-0.5PbTiO3 Ceramics, Phase Transitions, 88, 662-667 (2015)