Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Kulinowski, Prof. UP

dr hab. inż. Piotr Kulinowski, Prof. UP

Katedra Mechatroniki i Materiałów Biomedycznych

piotr.kulinowski@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 80

pok: 35/117N

publikacje:


Działalność naukowa:

Działalność naukowa na styku nauk inżynieryjno-technicznych (inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna), fizycznych oraz nauk o życiu (farmacja). Główny nurt to wykorzystanie nieinwazyjnych metod obrazowych (min. obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, mikrotomografia rentgenowska) do analizy właściwości fizykochemicznych postaci leku. Aktualnie rozwijane są też techniki wytwarzania i badania układów farmaceutycznych metodami druku 3D.

Kierownictwo projektu badawczego (zakończony we wrześniu 2013) NN 518 407438 „Obrazowanie MR jako narzędzie służące do oceny właściwości i porównania generycznych produktów leczniczych” (panel technika w medycynie). Wyniki uzyskane w ramach tego projektu stanowiły bazę do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

Wybrane publikacje:

  • Mendyk A, Jachowicz R, Fijorek K, Dorożyński P, Kulinowski P, Polak S, KinetDS: an Open Source software for dissolution test data analysis, Dissolution Technologies, 2012; 19(1):6-11.
  • Kulinowski P, Młynarczyk A, Jasiński K, Talik P, Gruwel MLH, Tomanek B, Węglarz WP, Dorożyński P, Magnetic Resonance microscopy for assessment of morphological changes in hydrating hydroxypropylmethyl cellulose matrix tablets in situ–Is it Possible to Detect Phenomena Related to Drug Dissolution Within the Hydrated Matrices?, Pharmaceutical Research 2014; 31(9): 2383–2392
  • Dorożyński P, Kulinowski P, Jamróz W, Juszczyk E. Geometry of modified release formulations during dissolution – influence on performance of dosage forms with diclofenac sodium. International Journal of Pharmaceutics, 2014; 477 (1–2): 57–63
  • Kulinowski P, Woyna-Orlewicz K, Rappen GM, Haznar-Garbacz D, Węglarz WP, Dorożyński P, An Understanding of Modified Release Matrix Tablets Behavior during Drug Dissolution as the Key for Prediction of Product Performance – Case Study of Multimodal Characterization of Quetiapine Fumarate Tablets. International Journal of Pharmaceutics, 2015;484(1–2):235-45
  • Kulinowski P, Woyna-Orlewicz K, Obrał J. Rappen GM, Haznar-Garbacz D, Węglarz WP, Jachowicz R, Wyszogrodzka G, Klaja J, Dorożyński PP. Multimodal approach to characterization of hydrophilic matrices manufactured by wet  and dry granulation or direct compression methods, International Journal of Pharmaceutics, 2016; 499(1-2):263-270
  • Kulinowski P, Hudy W, Mendyk A, Juszczyk E, Węglarz WP, Jachowicz R, Dorożyński P, The Relationship Between the Evolution of an Internal Structure and Drug Dissolution from Controlled-Release Matrix Tablets, AAPS PharmSciTech, 2016; 17(3), 2016: 735-742
  • Górska A, Dorożyński P, Węglarz WP, Jasiński K, Kurek M, Jachowicz R, Klaja J, Kulinowski P, Spatiotemporal characterization of hydration process of asymmetric polymeric wound dressings for decubitus ulcers, Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 2018 Feb;106(2):843-853.
  • Wyszogrodzka G, Dorożyński P, Gil B, Roth WJ, Strzempek M, Marszałek B, Węglarz WP, Menaszek E, Strzempek W, Kulinowski P, Iron-based metal-organic frameworks as a theranostic carrier for local tuberculosis therapy, Pharmaceutical Research, 2018; 35(7):144.
  • Dorożyński P, Jamróz W, Węglarz WP, Kulinowski W, Zaborowski M, Kulinowski P, 3D Printing for Fast Prototyping of Nonstandard Pharmaceutical Dissolution Testing Equipment for Nonstandard Applications, Dissolution Technologies, 2018; 25(4): 48-53