Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Kuźniar

prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar

Kierownik

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

krystyna.kuzniar@up.krakow.pl

tel: 12 662 63 39

pok: 5

publikacje:


Działalność naukowa:

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z dynamiką konstrukcji budowlanych, a w szczególności dotyczą: propagacji drgań w podłożu gruntowym, których źródłem są wstrząsy pochodzenia górniczego; dynamicznej interakcji układu podłoże gruntowe–budynek; właściwości dynamicznych budynków; odpowiedzi dynamicznej tego typu obiektów (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa).

Zagadnienia te analizowane są na drodze: badań doświadczalnych przeprowadzanych na rzeczywistych obiektach, obliczeń z użyciem sztucznych sieci neuronowych, standardowych metod obliczeniowych np. MES i analizy modalnej.

 

Wybrane publikacje:

  • Kuźniar K., Stec K., Tatara T., Impact of seismic-type shock parameters on the soil-structure interaction effect in the USC mining region, Vibroengineering Procedia, Vol. 24, 2019, p. 35-40.
  • Kuźniar K., Zając, M., Numerical Models for the Evaluation of Natural Vibration Frequencies of Thermo-Modernized Building Walls, Archives of Civil Engineering, 64(4), 2018, 3-14.
  • Kuźniar K., Stec K., Tatara T., Comparison of approximate assessments of the harmfulness of mining shocks using ground and building foundation vibrations, Journal of Measurements in Engineering, Vol. 6, Issue 4, 2018, 218-225.
  • Kuźniar K., Tatara T., Application of mine-induced free-field and building foundation vibrations for evaluation of their harmfulness using mining scales, Procedia Engineering, 199, 2017, 2378-2383.
  • Kuźniar K., Zając M., Numerical evaluation of natural vibration frequencies of thermo-modernized apartment buildings subjected to mining tremors, Procedia Engineering, Vol. 199, 2017, 296-301.
  • Maciag E. Kuźniar K., Tatara T., Response Spectra of the Ground Motions and Building Foundation Vibrations Excited by Rockbursts in the LGC Region, Earthquake Spectra, Vol. 32, No. 3,2016, 1769–1791.
  • Kuźniar K., Zając M., Some methods of pre-processing input data for neural networks, Computer Assisted Methods in Engineering and Science, 22, 2, 2015, 141–151.
  • Kuźniar K., Tatara T, Dynamic investigations of various civil engineering structures due to ambient and mining tremors; MATEC Web of Conferences, 24, 2015 EVACES’15, 6th International Conference on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, Dübendorf (Zürich), Switzerland, October 19-21, 2015, G. Feltrin (Ed.), Article Number 04008.
  • Kuźniar K., Sieci neuronowe w analizie drgań budynków wywołanych wstrząsami parasejsmicznymi i sejsmicznymi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013. (monografia)
  • Kuźniar K., Waszczyszyn Z., Neural networks for the simulation and identification analysis of buildings subjected to paraseismic excitations, chapter in: Lagaros N. D. and Tsompanakis Y. (Editors), Intelligent computational paradigms in earthquake engineering, Idea Group Publishing, Hershey, PA, USA, 2007, 393-432.