Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Migo

dr inż. Piotr Migo

Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej

piotr.migo@uken.krakow.pl

tel: 12 662 61 80

pok: 34

publikacje:


Działalność naukowa:

W swoich badaniach skupiłem się na technikach nowoczesnego nauczania wykorzystującego najnowsze technologie takie jak asystenci zdalni oraz roboty humanoidalne w procesie kształcenia technicznego i informatycznego. Moje zainteresowania badawcze związane są także z inżynierią oprogramowanim i technologiami internetowymi. W powiązanych badaniach biorę również udział w projektach z pogranicza elektrotechniki i jej projektów użytkowych, głównie z części elektromagnetycznej. Dorobek mieści się w obszarze nauk pedagogicznych oraz inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach: pedagogika, elektrotechnika.

 

Wybrane publikacje:

  • Noga H., Migo P., Szumera R., Ślósarz P., Zięba M. „Zastosowanie alternatywnych systemów operacyjnych do prowadzenia obliczeń inżynierskich na przykładzie systemu Debian”, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Częstochowa 2012. ISBN 978-83-7455-247-9 (2012)
  • Hudy W., Noga H., Migo P., Kiełbasa M. Influence of various types of inerference of entry signals’ of regulators type pi in field oriented control system with slip-ring motor on initial rotational speed. Przegląd Elektrotechniczny, vol 2015. ISSN 0033-2097.
  • Migo P. (współ. Piaskowska-Silarska M., Depešová J., Noga H., Pytel K.), The use of filtration theory for performance optimization of volume, Applied Mechanics and Materials 737 (2015) pp 616-621 (2015) Trans Tech Publications, Switzerland doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.737.616
  • Migo P., (współ. Noga H.), Start-up of SSTC semiconductor tesla coil coil – an example of an educational project. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Vol 2015. No 12. ISSN 0033-2097, R.91.t
  • Migo P. (współ. Pytel K., Piaskowska-Silarska M.), Environmental education during technical activities on the third stage of school education in Poland. International Scientific Conference „SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION” Rezekne 27.05.2016
  • Noga H., Garbarz-Glos B., Pytel K., Migo P., (2017) Conditions of technical creativity at various stages of education society. Integration. Education  Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV; 109-120 ; 2256-0629 ; 1691-5887, May 26th-27th , 2017
  • Depešová J., Noga H., Migo P., In search of modern teaching methods – humanoid nao robot, as help in the realization of it subject. Tem Journal-Technology Education Management Informatics. Vol: 7, Issue: 2., pg 250-254. 10.18421/TEM72-02 MAY
  • Noga, H., Olszewska, D., Ptak, P., Prauzner, T., Migo, P.. Study and simulation of electromagnetic field interactions on microbial growth. Przegląd Elektrotechniczny, 94(1), 73-76. doi:10.15199/48.2018.01.19. (2018)