Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Noga, Prof. UP

dr hab. Henryk Noga, Prof. UP

Kierownik

Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej

henryk.noga@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 74

pok: 45A/107N

publikacje:


Działalność naukowa:

 • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • modernizacji praktyk pedagogicznych,
 • analizy oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna,
 • badanie losów absolwentów edukacji techniczno-informatycznej,
 • efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szeroko rozumianym procesie dydaktycznym,
 • badania uwarunkowań i efektywności kształcenia zawodowego,
 • kształcenia modułowego jako szansy rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej,
 • ergonomii, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących,
 • neurodydaktycznych uwarunkowań procesu kształcenia.
 • przygotowania metodycznego przyszłych nauczycieli kierunku edukacja techniczno-informatyczna,
 • konstrukcji dydaktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
 • komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informacyjnych,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w diagnozie i terapii pedagogicznej, optymalizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

 

Wybrane publikacje:

 • Noga H., Bohaterowie gier komputerowych – implikacje pedagogiczne, Kraków 2005, ss.276, 538 078 znaki, 13,45 AH, ISBN 83-919133-1-7.
 • Noga H., Istota i Pogranicze Pedagogiki. Filary Personalizmu, Kraków 2004, ss.60, 103 902, 2,59 AH, ISBN 83-919133-0-9
 • Noga H., Edukacyjne walory pracy ludzkiej, Nowy Sącz 2011, ss. 91, 4,27 AH, ISBN 978-83-63196-05-9
 • Noga H., Modele komunikacji w procesie edukacyjnym. Na przykładzie kształcenia ogólnotechnicznego, Kraków 2010, ss 160, 7,48 AH, ISBN 978-83-7271-589-0.
 • Noga H. [90%], (współ. Migo P.[10%]), Start-up of SSTC semiconductor tesla coil – an example of an educational project, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, vol 2015, No 12, s. 167-169. ISSN 0033-2097
 • Kozík  T. [40%], Noga H. [30%], Depešová J. [30%], THE SYMPTOMS OF POSTMODERNISM IN MEDIA AND MULTIMEDIA, European Journal of Science and Theology, December 2015, Vol.11, No.6, 119-125