Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Piaskowska-Silarska

dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska

Katedra Mechatroniki i Materiałów Funkcjonalnych

malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 80

Działalność naukowa:

W swoich badaniach skupiłam się na problematyce zanieczyszczenia powietrza i związanego z nim efektu cieplarnianego. Jedną z metod ograniczenia emisji jest coraz szersze stosowanie odnawialnych źródeł energii. Rozpatrywałam tutaj czynniki techniczne, ekonomiczne i ekologiczne ich wykorzystania. W badaniach uwzględniłam również termiczną utylizację odpadów i gaz składowiskowy – jako źródła energii. Dorobek mieści się w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Wybrane publikacje:

  • Gumuła S., Pytel K., Piaskowska-Silarska M.,: Environmental and economic benefits of using the kinetic energy of wind to generate electricity. Polish Journal of Environmental Studies, 6/2014. Str. 2315-2320. ISSN 2083-5906
  • Gumuła S., Pytel K., Piaskowska-Silarska M.: Polemical remarks to the claim that carbon dioxide strengthens greenhouse effect in the atmosphere. Polish Journal of Environmental Studies, 6/2014. Str. 2321-2325. ISSN 2083-5906.
  • Gumuła S., Hudy W., Piaskowska-Silarska M. Pytel K.: Wpływ gazów cieplarnianych i czynników naturalnych na kształtowanie się temperatury Ziemi. Przemysł Chemiczny, t. 94, nr 9/2015. Str. 1000-1003. ISSN 0033-2496.
  • Gumuła S., Hudy W., Piaskowska-Silarska M., Pytel K.: Issues of exploitation of induction motors in the course of underground mining operations. Archives Mining Sciences 62 (2017), 3, p. 579-596.
  • Graczyk A., Wielewska I., Piaskowska-Silarska M.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów. Monografia. Wyd. Texter. Warszawa 2017.
  • Gumuła S., Pytel K., Piaskowska-Silarska M.: Kogeneracja jako technologia efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliw. Przemysł Chemiczny, t. 97, nr 9/2018. Str. 1471-1473. ISSN 0033-2496.
  • Piaskowska-Silarska M., Pytel K., Gumuła S.: Wpływ różnych czynników na zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Przemysł Chemiczny, t. 97, nr 9/2018. Str. 1511-1513. ISSN 0033-2496.
  • Piaskowska-Silarska M., Hudy W., Noga H., Kulinowski W., Pytel K., Gumuła S.: Energy and economic analysis of the relationship between the intensity of solar radiation and air pollution. 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). P. 574-579. IEEE. Szilvasvarad, Hungar 2018. ISBN 9781538647639
  • Piaskowska-Silarska M., Pytel K., Gumuła S.: Energia z odpadów komunalnych jako sposób zapobiegania nadmiernej akumulacji odpadów. Przemysł Chemiczny, t. 98, nr 6/2019. Str. 916-919. ISSN 0033-2496.
  • Piaskowska-Silarska M., Pytel K., Gumuła S., Hudy W.: Evaluation of the impact of meteorological conditions on the amount of air pollution in Kraków. E3S Web of Conferences 108, 02012 (2019). Energy and Fuels 2018. P. 1-8.