Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Sulima

dr hab. inż. Iwona Sulima

dr hab. inż. Iwona Sulima

Katedra Inżynierii i Technologii Materiałów

iwona.sulima@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 81

pok: 11A/14N

Działalność naukowa:

Mój dorobek naukowy jest związany z dyscypliną Inżynieria materiałowa. Moja działalność naukową skoncentrowana jest głównie na wykorzystaniu nowoczesnych metod spiekania w otrzymywaniu materiałów ceramicznych i kompozytowych. Wyniki mojej pracy naukowo-badawczej zostały opublikowanie w 69 publikacjach naukowych, w tym 19 z wykazu czasopism Journal of Citation Reports of Thomson Reuters. Opublikowałam jedna monografię (2018) i trzy rozdziały w monografiach w języku angielskim, w tym jedną w książce Sintering Techniques of Materials, Intech Open Acess (2015).

 

Wybrane publikacje:

  • Monografia habilitacyjna; Spiekane kompozyty stalowe umacniane dwuborkiem tytanu, Maj, 2018
  • Hyjek, I. Sulima, L. Jaworska Application of SHS in the Manufacture of (NiAl/Ni3Al)/TiB2 Composite, Metallurgical and Materials Transactions A, 50, 8, (2019) str. 3724–3735
  • Sulima, G. Boczkal, Studies of mechanical properties of steel-TiB2 composites obtained by high pressure sintering, Materials Science and Technology, 34, 3, (2018) str. 289-298
  • Sulima, G. Boczkal, P. Pałka, Mechanical properties of composites with TiB2 fabricated by spark plasma sintering, Archives of Metallurgy and Materials, 62, 3 (2017)str. 1665-1671
  • Sulima, R. Kowalik, P. Hyjek. The corrosion and mechanical properties of spark plasma sintered composites reinforced with titanium diboride, Journal of Alloys and Compounds, 688 (2016) str. 1195–1205
  • Sulima, S. Boczkal, L. Jaworska, SEM and TEM characterization of microstructure of stainless steel composites reinforced with TiB2, Materials Characterization, 118 (2016) str. 560–569
  • I. Sulima, P. Putyra, P. Hyjek, T. Tokarski,  Effect of SPS parameters on densification and properties of steel matrix composites, Advanced Powder Technology, 26, 4 (2015) str. 1152–1161I. Sulima, P. Klimczyk, P.Malczewski, Effect of TiB2 particles on the tribological properties of stainless steel matrix composites, Acta Metallurgica Sinica (English Letter), 27, 1 (2014) str. 12–18