Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Twardowska, Prof. UP

Dr hab. inż Agnieszka Twardowska, Prof. UP

Działalność naukowa:

  • badania nad procesem laserowego przetapiania i spawania stopów Al-Li-Zr, Al-Cu-Li-Zr oraz obróbki cieplnej otrzymanych złączy,
  • wytwarzanie i badania materiałów ceramicznych, wytwarzania ceramicznych materiałów z gradientem stężenia faz, badania wpływu parametrów spiekania (SPS) na gęstość, mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne i tribologiczno-zużyciowe spieków na bazie TiB2 oraz Ti5Si3,
  • otrzymywania cienkich warstw i powłok w układach Ti-Si-C oraz Ti-B metodami ablacji laserowej PLD, wspomaganego (jonowo) rozpylania jonowego DB IBAD oraz poprzez ich połączenie oraz badania cienkich warstw i powłok w ww. układach, nałożonych na podłoża Si(100), stale 316L i M2 oraz spieki Al2O3 z wykorzystaniem tarcz TiB2 oraz o stechiometrii Ti3SiC2.
  • Otrzymane wyniki pozwoliły na uzyskania patentu.

Wybrane Publikacje:

  • Wdowik, U.D., Twardowska A, Rajchel, B.: Vibrational Spectroscopy of Binary Titanium Borides: First-Principles and Experimental Studies,  Advances in Condensed Matter Physics 2017, 4207301, 2017, DOI: 10.1155/2017/4207301, IF 2015 0,98
  • Wdowik U. D., Wąsik M., Twardowska A.: Influence of carbon dopants on the structure, elasticity and lattice dynamics of Ti5Si3Cx Nowotny phases, Modelling and Simulation in Material Sciences and Engineering 24 2, 025001, 2016 doi:10.1088/0965-0393/24/2/025001, IF 2015 1,98
  • Twardowska A., Rajchel B., Morgiel J and Mędala-Wójcik M.: Microstructure development in multilayer TiBx/TiSiyCz coatings during post-deposition heat treatment, Acta Physica Polonica A, 130 (4), 1124-1126,2016 DOI: 10.12693/APhysPolA.130.1124, IF 2015 0,52
  • Twardowska A Morgiel J., Rajchel B.: On the wear of TiBx/TiSiyCz coatings deposited on 316L steel, International Journal of Materials Research 106 7,758-763, (2015) / DOI: 10.3139/146.111262 IF 2015 0,687
  • Twardowska A.: Właściwości mechaniczne oraz tarciowo-zużyciowe spieków korundowych pokrytych powłoką typu TiBx , Mechanik 5-6492-493, 2016
  • Twardowska A.: Nanostrukturalne powłoki z udziałem dwuborku tytanu do zastosowań przeciwzużyciowych, Prace Monograficzne 706, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2014) ISBN 978-83-7271-897-6,