Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Pracownicy > Ziewiec

dr hab. inż. prof. UP Krzysztof Ziewiec

dr hab. inż. prof. UP Krzysztof Ziewiec

Katedra Inżynierii i Technologii Materiałów

krzysztof.ziewiec@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 79

pok: 116N

Działalność naukowa:

Mój dorobek naukowy obejmuje zakres dyscypliny inżynieria materiałowa. Obecnie głównie dotyczy on materiałów metalicznych o amorficznej osnowie, w tym kompozytów amorficzno-amorficznych oraz szkieł metalicznych i stopów zawierających dodatki stopowe powodujące powstanie efektu niemieszalności w stanie ciekłym w odlewanych taśmach jak również powłokach plazmowych. W latach 2013-2016 byłem kierownikiem grantu NCN pt.: „Wytwarzanie amorficznych stopów kompozytowych na osnowie żelaza i niklu z pierwiastkami niemieszalnymi w stanie ciekłym” nr: NCN 2012/05/B/ST8/02644.

 

Wybrane publikacje:

  • Ziewiec Aneta; Tasak Edmund; Zielińska-Lipiec Anna; Ziewiec Krzysztof; Kowalska Joanna; ,The influence of rapid solidification on the microstructure of the 17Cr–9Ni–3Mo precipitation hardened steel, Journal of Alloys and Compounds, 615, S627-S632, 2014
  • Różycka Mirosława; Ziewiec Krzysztof; Błachowski Artur; Ruebenbauer, Krzysztof; Prusik, Krystian; ,Microstructure and fracture surface of the two-component melt-spun amorphous/amorphous composite,Journal of Non-Crystalline Solids, 412, 49-52, 2015
  • Ziewiec Krzysztof; Wojciechowska Mirosława; Błachowski Artur; Ruebenbauer Krzysztof; Jankowska-Sumara Irena; Prusik Krystian; Mucha Dariusz; Latuch Jerzy; ,”Microstructure, fracture, and thermal stability of Ni–Fe–Cu–P–B two-phase amorphous composite produced from the double-chamber crucible”, Intermetallics, 65, 15-21, 2015
  •  Ziewiec Krzysztof; Wojciechowska Mirosława; Garzeł Grzegorz; Czeppe, Tomasz Błachowski Artur; Ruebenbauer Krzysztof, ,Microstructure and phase transformations in a liquid immiscible Fe60Cu20P10Si5B5 alloy, Intermetallics, 69, 47-53, 2016
  • Ziewiec Krzysztof; Wojciechowska Mirosława; Prusik Krystian; Mucha Dariusz; Jankowska-Sumara, Irena; ,The Microstructure and Thermal Stability of the Two-Component Melt-Spun Ni₅₅Fe₂₀Cu₅P₁₀B₁₀ TCMS Amorphous/Amorphous Composite, Acta Physica Polonica A, 4, 130, 927-930, 2016
  • Ziewiec Krzysztof; Wojciechowska Mirosława; Ferenc Jarosław; Lis Marcin; Mucha Dariusz; Morgiel Jerzy; Ziewiec Aneta; ,Thermal characteristics and amorphization in plasma spray deposition of Ni-Si-B-Ag alloy, Journal of Alloys and Compounds,710, 685-691, 2017
  •  Ziewiec Krzysztof; Wojciechowska Mirosława; Prusik Krystian; Komędera Kamila; Błachowski Artur; Jankowska-Sumara Irena; ,Formation and microstructure of the amorphous/crystalline Fe55Ni20Cu5P10Si5B5 composite produced by two-component melt-spinning,Journal of Alloys and Compounds, 750, 471-478, 2018
  • Ziewiec Krzysztof; Wojciechowska Mirosława; Prusik Krystian; Ferenc Jarosław; Mucha Dariusz; Ziewiec Aneta; ,Amorphous/crystalline Fe55Ni20Cu5P10Si5B5 composite produced by two-component melt–spinning, Materials Science and Technology, 1-7, 2019