Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Rekrutacja > Studia niestacjonarne – rekrutacja > Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia – niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia – niestacjonarne

studia niestacjonarne II stopnia 1,5 roczne magisterskie

Rekrutacja śródroczna rok akademicki 2024/25

Wybór specjalności : Studenci po pierwszym semestrze dokonują wyboru jednej ze specjalności.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

specjalność
 • BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY
 • BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

 

 • Wymagane wykształcenie kandydata: Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia
  z dyplomem licencjata kierunków humanistyczno-społecznych, przyrodniczych, technicznych
  oraz  dla inżynierów kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej
  dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa lub dyscyplinach pokrewnych.
 • Kryteria przyjęć na studia kandydatów: Konkurs dyplomów.
 • Termin rejestracji elektronicznej:  
 • Data i termin ogłoszenia listy przyjętych na studia:
 • Termin wpisu na listę studentów:
 • Termin ogłoszenia zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej:
 • Termin wpisu na listę studentów zakwalifikowanych z listy rezerwowej:
 • Opłata za semestr nauki: 3200,-
  Więcej informacji: Kliknij tutaj

 

Aktualności

Archiwum