Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna

Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023


Egzaminy i zaliczenia prowadzone podlegają zasadom przyjętym w Regulaminie Studiów UP

oraz w  Zarządzeniu Rektora w sprawie  odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.