Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Organizacje studenckie

Organizacje studenckie

Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków


Jesteśmy Studenckim Naukowym Kołem Dydaktyków działającym w Uniwersytecie Pedagogicznym w Instytucie Techniki w Zakładzie Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych.

DO CELÓW SNKD IT NALEŻY:

  • rozbudzenie zainteresowań pracą naukowo-badawczą,
  • prowadzenie działań dotyczących komercjalizacji wiedzy,
  • nawiązywanie współpracy z przyszłymi pracodawcami,
  • doskonalenie umiejętności planowania i realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  • promocja metod praktycznych i aktywizujących,
  • doskonalenie kompetencji nauczycielskich w interakcji ze sobą, dydaktykami przedmiotowymi oraz środowiskiem szkolnym,
  • przygotowanie i organizowanie warsztatów na każdym etapie kształcenia;
  • popularyzowanie wiedzy i różnorodnych opinii na temat osiągnięć techniki.

E-mail:
Adres www:

 

Studenckie Koło Naukowe Ekotechników


1990 roku założone zostało Studenckie Koło Naukowe Mechaników, Sekcja Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, którego nazwa została zmieniona w 2002 roku na Studenckie Koło Naukowe Ekotechników. Obecnie Koło zrzesza kilkunastu członków biorących udział w Konferencjach Studenckich Kół Naukowych organizowanych przez Akademię Podlaską w Siedlcach oraz Sesjach Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego i Hutniczego AGH w Krakowie. Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, zaowocowała licznymi działaniami proekologicznymi. Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska.

e-mail: malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników


W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zostało reaktywowane Studenckie Koło Naukowe Elektryków, które powstało  w roku 1967. Jest ono najstarszym kołem w Instytucie. Obecnie koło to rozszerzyło zakres działalności o energetykę odnawialną i mechatronikę, zmieniając i dostosowując nazwę na „Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników (SKNEiM)”.

Bogata jest jego historia. SKNEiM prowadzi własną kronikę, dokumentującą wszystkie formy działalności. Do ważniejszych akcji Koła w okresie od roku 1996 można zaliczyć: seminaria naukowe organizowane corocznie w Uczelni lub na wyjazdach naukowo – dydaktycznych do elektrowni w Czorsztynie (1998 r., 2009 r.), Połańcu (1998 r.), Kopalni soli w Wieliczce (1999 r., 2013 r.), do elektrowni atomowej w Oskarshamm (Szwecja 1999 r.), elektrowni wodnej w Solinie (2000 r., 2014 r.), Porąbce – Żar (2000 r., 2011 r.), udział w warsztatach metodycznych w Żywcu (2001 r., 2002 r.). W roku 2004 zorganizowano zjazd na przodek (miejsce urabiania węgla) w kopalni Jankowice. SKNE uczestniczyło również w Międzynarodowych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych w Siedlcach (2002 r., 2004 r., 2005 r., 2006 r., 2008 r.,), Międzynarodowych Konferencjach „Inżynieria i Edukacja w Białce Tatrzańskiej (2007 r., 2008 r., 2010 r.). Wysokogórską wyprawę edukacyjną do małej elektrowni wodnej w Dolinie Pięciu Stawów zorganizowano w 2010 roku. Prowadzi spotkania z wybitnymi naukowcami (w przeszłości z profesorami L. Szklarskim oraz A. Viteckiem)

 

Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników w Kopalni

 

Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników angażowane jest każdorazowo do organizacji i prowadzenia zajęć w ramach Uniwersytetów Dziecięcych (Kraków, Trzebinia, Płock, Wadowice).W ostatnich latach zorganizowano bardzo atrakcyjne zajęcia edukacyjne w elektrowni atomowej w Jaslovskich Bohunicach (Słowacja) , elektrowni szczytowo – pompowej w Dlouhé Stráně (Republika Czeska) oraz seminaryjno – edukacyjne w elektrowni w Solinie i PWSZ w Sanoku.

e-mail: wiktor.hudy@up.krakow.pl

 

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej


Od roku 2006 działa Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej. Obecnie Koło zrzesza ponad trzydziestu członków. Członkowie Koła corocznie biorą czynny udział w Międzynarodowej Konferencji Studentów „Młodzi dla nauki i przemysłu”, Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego oraz seminariach i sesjach naukowych. Studenci piszą artykuły naukowe, biorą udział w kilkunastu pracach badawczych oraz praktykach organizowanych w instytucjach naukowych między innymi w IZTW i Instytucie Odlewnictwa.

e-mail: pawel.hyjek@up.krakow.pl
Adres www: www.sknim.up.krakow.pl