Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Władze Instytutu i Pełnomocnicy

Władze Instytutu i Pełnomocnicy

Dyrektor Instytutu
dr hab. Henryk Noga, profesor
pokój 33, 107N
Telefon: 12 662 6342 , 12 662 7874, sekretariat: 12 662 6331,
E-mail: henryk.noga@uken.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
pokój: 33, 103N
Telefon: 12-662-6337  12-662-7806
E-mail: wojciech.bak@uken.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
pokój 34, 45A
Telefon: 12 662 60 57, 12 662 6180
E-mail: malgorzata.piaskowska-silarska@uken.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny
Inżynieria Materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof.UKEN
pokój 44,
Telefon: 12 662 6337
E-mail: agnieszka.twardowska@uken.krakow.pl