Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/24 – studia stacjonarne

Zmiana zarządzenia nr R.Z.0211.26.2003 z dnia 16 marca 2023.

Aby zobaczyć więcej: kliknij tutaj

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Zarządzeniem Rektora nr R.Z. z dnia 16 marca 2023 roku.

Aby zobaczyć tekst: kliknij tutaj


Organizacja roku akademickiego 2023/24 – studia niestacjonarne

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja roku akademickiego 2022/23 – studia stacjonarne

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Zarządzeniem Rektora nr R.Z. z dnia 25 marca 2021 roku.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja roku akademickiego 2022/23 – studia niestacjonarne

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 8 września 2021 roku.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja roku akademickiego 2021/22 – studia stacjonarne

Wszelkie informacje dotyczące organizacji roku akademickiego są regulowane Decyzją Rektora nr R.D.0211.12.2021 z dnia 25 marca 2021 roku.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja roku akademickiego 2021/22 – studia niestacjonarne

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 8 września 2021 roku.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Organizacja zajęć dydaktycznych 2021/22 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikat Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 20 września 2021 roku.
Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj


Limit niedoborów punktowych ECTS w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych z dnia 6 września 2023 roku w sprawie limitu niedoborów punktowych w liczbie 8 punktów ECTS na semestr dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.

Aby zobaczyć tekst: Kliknij tutaj