Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Rekrutacja > Studia niestacjonarne – rekrutacja > Edukacja techniczno-informatyczna I – niestacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna I – niestacjonarne

REKRUTACJA 2024/2025
studia niestacjonarne I stopnia 3,5-letnie inżynierskie

Wybór specjalności po I roku:

specjalności
nauczycielskie:

 • technika z informatyką (TI)
nienauczycielskie:

 • informatyka stosowana w technice (IST)
 • inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji
 • mechatronika
 • mechatronika samochodowa (MS)
  Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów.
 • Kryteria przyjęć na studia kandydatów z „nową maturą”:

Średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100 % , z pozostałych z wagą 50 % (poziom podstawowy x1 lub rozszerzony x1,5 – część pisemna).

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z przedmiotów z obszaru nauk ścisłych lub technicznych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

 • Kryteria przyjęć na studia kandydatów ze „starą maturą”:

Średnia wyników egzaminu, dojrzałości: matematyka, fizyka, chemia lub informatyka z wagą 100 %, pozostałe z wagą 50 % (część pisemna i część ustna).

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad z przedmiotów z przedmiotów z obszaru nauk ścisłych lub technicznych otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji.

 • Termin rejestracji elektronicznej: 1 czerwca 2024 – 29 września 2024 
 • Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:30 września 2024 
 • Termin i miejsce dokonania wpisu na studia:1 do 2 października 2024
 • ogłoszenie listy rezerwowej: 3 października 2024
 • wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 4 października 2024
 • Opłata za semestr nauki: 3200,-

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną:

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej: dr inż. Marcin Kowalski
marcin.kowalski@uken.krakow.pl
Więcej informacji na temat rekrutacji: kliknij tutaj

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!