Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Rekrutacja > Studia niestacjonarne – rekrutacja > Edukacja techniczno-informatyczna II 1,5-roczne – niestacjonarne

Edukacja techniczno-informatyczna II 1,5-roczne – niestacjonarne

 

studia niestacjonarne II stopnia 1,5 roczne magisterskie

Rekrutacja śródroczna rok akademicki 2024/25

Wybór specjalności : Studenci po pierwszym semestrze dokonują wyboru jednej ze specjalności.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób.

specjalności
nauczycielskie:

 • technika z informatyką (TI)
nienauczycielskie:

 • informatyka stosowana w technice (IST)
 • technologie internetowe i multimedialne (TIiM)
 • Mechatronika (M)

 

 • Wymagane wykształcenie kandydata: Studia przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z dyplomem inżyniera kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie wiodącej dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna lub dyscyplinach pokrewnych. 
  • Wybór specjalności nauczycielskiej możliwy tylko przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej z zakresu techniki i informatyki.
 • Kryteria przyjęć na studia kandydatów: Konkurs dyplomów.
 • Termin rejestracji elektronicznej: 
 • Data ogłoszenia listy przyjętych na studia:
 • Termin wpisu na studia:
 • Termin ogłoszenia zakwalifikowanych do przyjęcia z listy rezerwowej:
 • Termin wpisu na listę studentów zakwalifikowanych z listy rezerwowej:
 • Opłata za semestr nauki: 3200,-
  Więcej informacji: Kliknij tutaj

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

*Studia 1,5 roczne magisterskie stacjonarne i niestacjonarne edukacja techniczno-informatyczna realizowane ze wsparciem projektu Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP w ramach zadania: Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna.

W ramach realizacji zadania zaplanowane jest zindywidualizowane wsparcie dla studentów ostatniego roku uzupełniających studiów magisterskich, polegające na propozycji certyfikowanych szkoleń z zakresu korzystania z oprogramowania inżynierskiego, warsztaty w zakresie e-commerce. wizyty studyjne w firmach, warsztaty z zakresu technologii zwinnych w zarządzaniu projektami, wsparcie ze strony Doradców Zawodowych w wejściu na rynek pracy oraz inne działania, rozwijające kompetencje zawodowe studentów.

O projekcie „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” na stronie Biura Rozwoju