Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Jakość kształcenia > Współpraca z innymi jednostkami

Współpraca z innymi jednostkami

Instytut Nauk Technicznych współpracuje z Instytutami badawczymi i naukowymi, firmami oraz inny jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Pedagogicznego, są to m.in.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN), Politechnika Krakowska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Krakowski Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Główny Instytut Górnictwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Częstochowska (Wydział Elektryczny), Uniwersytet Śląskie w Katowicach (Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Fizyki), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Zakład Dydaktyki Chemii),  Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Katedra Fizyki Teoretycznej), Laboratorium Farmaceutyczne Generica Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (www.genericalab.pl ), Zakład Metod Spektrometrycznych Narodowy Instytut Leków (https://www.nil.gov.pl/), Katedra Technologii Leków I Biotechnologii Farmaceutycznej Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny (https://tsl.wum.edu.pl/https://www.wum.edu.pl/ ), Pracownia Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki (Zakład Farmacji Społecznej) oraz Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/), Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no5/nz56.php),  Physioluton Polska Sp. z o.o. (https://physiolution.pl/), Zakład Entomologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński (http://www.izibb.binoz.uj.edu.pl/), Zakład Fizyki Medycznej Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński (http://www.zfm.if.uj.edu.pl/),  Instytut Spawalnictwa, Delphi Poland s.a. w Krakowie, Mitsubishi, Viessmann, HERZ, CSN-STANEL Automatyka sp. z o.o., Datacomp sp. z o.o., SOLIDEXPERT Sp. z o.o., Promotraffic, Berrylife, Netigen, ProGama, Polcas, Seofriendly Solutions, Invette Agencja Interaktywna, Waynet sp. z o.o., Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k., KreaTech i wiele innych.

 • AGH
 • ACMiN
 • Politechnika Krakowska
 • IMiIM PAN
 • IFJ PAN
 • KIT Łukasiewicz
 • GiG
 • UMK

 • IS
 • Viessmann
 • Mitsubishi
 • SolidExpert
 • Delphi