Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Kontakt > Centrum obsługi studenta

Centrum obsługi studenta

Strona internetowa Centrum Obsługi Studenta.

W związku z trwającymi modyfikacjami i dostosowywaniem struktury Uniwersytetu do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 1 października 2019 roku rozpoczęło działalność Centrum Obsługi Studenta. Jednostka ta przejęła zakres prac dotychczasowych dziekanatów, które z dniem 30 września 2019 roku przestały funkcjonować.

Centrum Obsługi Studenta odpowiada za obsługę administracyjną studentów i absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów.

 

Godziny przyjęć:

W związku z dużą ilością osób, które na co dzień obsługuje Centrum w celu załatwienia spraw zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy zgłaszane przez studentów, doktorantów, pracowników załatwiane były drogą elektroniczną (cos@up.krakow.pl) lub telefonicznie (12 662 61 12), bez konieczności wizyt osobistych na Uczelni. Z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o dostosowanie się do zaleceń.

Bezpośredni kontakt:

Inżynieria bezpieczeństwa
Edukacja techniczno-informatyczna
studia I stopnia
studia II stopnia
Szymon Bieleń
pok. 146, tel. 12 662 61 03
e-mail: szymon.bielen@up.krakow.pl

 

Dyżury do sprawdzenia na stronie COS

 

W Centrum Obsługi Studenta można

  • otrzymać kartę okresowych osiągnięć;
  • otrzymać legitymację studencką (ELS);
  • otrzymać zaświadczenie o statusie studenta, o ukończeniu studiów, zaświadczenie do kredytu studenckiego, zaświadczenie o opłaceniu/wysokości czesnego;
  • otrzymać wykaz średnich ocen dla celów socjalnych;
  • złożyć podanie o: Indywidualną Organizację Studiów (IOS), egzamin komisyjny, zmianę trybu studiów, wpis warunkowy, powtarzanie semestru/roku, zmianę promotora, urlop;
  • dokonać formalności związanych z realizacją wznowień, przeniesień oraz studiów równoległych;
  • zarejestrować pracę dyplomową i dokonać formalności związanych z egzaminem dyplomowym;
  • odebrać dyplom i suplement;
  • uzyskać informację o decyzji podjętej przez Dyrektora Instytutu w przypadku złożenia podania.