Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Laboratorium badania właściwości mechanicznych materiałów

Laboratorium badania właściwości mechanicznych materiałów

W laboratorium prowadzone są badania właściwościach mechanicznych (próby rozciągania, próby ściskania, próby pełzania, próby zginania) w temperaturze pokojowej oraz w podwyższonych temperaturach do 1000°C (w przypadku testów rozciągania i ściskania). Część prowadzonych badań dotyczy wyznaczania właściwości mechanicznych z wykorzystaniem uchwytów (szczęk) o konstrukcji przystosowanej do rozciągania mikropróbek, z uwzględnieniem podwyższonych temperatur.

Wykaz urządzeń oraz aparatury pomiarowej:

 • stanowisko do pomiaru Modułu Younga, wyposażone w defektoskop wraz uchwytem ze specjalnym dociskiem śrubowym,
 • maszyna wytrzymałościowa Instron TT-DM 10T, zmodernizowana w zakresie komputerowego sterowania oraz rejestracji parametrów przeprowadzanych prób rozciągania i ściskania. Urządzenie wyposażone jest w piec przeznaczony do testów w temperaturach do 1400°C,
 • maszyna wytrzymałościowa do testów w skali mikro wraz z piecem o zakresie temperatury do 1100°C,
 • maszyna wytrzymałościowa INSTRON 1112 0,5T, umożliwiająca wykonywanie testów wytrzymałości materiałów przy mniejszych obciążeniach i małych prędkościach odkształcenia
 • twardościomierz NEXUS 4000, umożliwiający przeprowadzenie pomiarów twardości i mikrotwardości metodą Vicerksa i Knoopa w zakresie obciążeń HV0.02 do HV50,
 • „mikro”-twardościomierz Chruszczowa (Vickersa), zmodernizowany w zakresie sprzężenia go z komputerem.

Głównym obszarem działalności Laboratorium są badania właściwości mechanicznych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. Określanie właściwości mechanicznych wykonywane jest w podstawowych badaniach:

 • próba statyczna rozciągania, ściskania i zginania w temperaturze pokojowej;
 • próba statyczna rozciągania i ściskania w temperaturze podwyższonej (Tmax=1273K);
 • część prowadzonych badań dotyczy wyznaczania właściwości mechanicznych z wykorzystaniem uchwytów (szczęk) o konstrukcji przystosowanej do rozciągania mikropróbek, z uwzględnieniem podwyższonych temperatur (Tmax=1073K).
 • pomiary twardości metodą Vickersa i Rockwella.

Laboratorium badania właściwości mechanicznych wyposażone jest w:

 1. stanowisko do pomiaru Modułu Younga, wyposażone w defektoskop CUD Ultra wraz z uchwytem ze specjalnym dociskiem śrubowym. Defektoskop jest uniwersalnym przyrządem do ultradźwiękowych badań materiałów stosowanych jako podstawowa metoda badań nieniszczących. Defektoskop jest wyposażony w specjalne szerokopasmowe głowice ultradźwiękowe do fal podłużnych i poprzecznych. Pozwala wyznaczyć stałe sprężystości materiałów na podstawie pomiarów prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych.
 2. twardościomierz NEXUS 4000, umożliwiający przeprowadzenie pomiarów twardości
  i mikrotwardości metodą Vicerksa i Knoopa w zakresie obciążeń HV0.02 do HV50.
 3. maszynę wytrzymałościową Instron TT-DM 10T, zmodernizowaną w zakresie komputerowego sterowania oraz rejestracji parametrów przeprowadzanych prób rozciągania i ściskania. Umożliwia prowadzenie próby rozciągania na próbkach płaskich lub walcowych. Urządzenie wyposażone jest w piec przeznaczony do testów
  w temperaturach do 1000°C z możliwością zastosowania atmosfery ochronnej.
 4. maszynę wytrzymałościową do testów w skali mikro wraz z piecem o zakresie temperatury do 1000°C,
 5. maszynę wytrzymałościową INSTRON 1112 0,5T, umożliwiającą wykonywanie testów wytrzymałości materiałów przy mniejszych obciążeniach i małych prędkościach odkształcenia.

 

 1. Stanowisko do pomiaru modułu Younga

 1. Mikrotwardościomierz NEXUS 4000

 1. Maszyna wytrzymałościowa Instron TT-DM 10T

 1. Maszyna wytrzymałościowa z piecem i uchwytami o konstrukcji przystosowanej do rozciągania mikropróbek