Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Laboratorium wytwarzania materiałów i badań termicznych

Laboratorium wytwarzania materiałów i badań termicznych

Zakres badań:

  • Wytwarzanie stopów w piecach laboratoryjnych w próżni lub w atmosferach ochronnych.

Otrzymywanie wytopów stopów metali metodą indukcyjną lub łukową. Obróbka plastyczna stopów metali poprzez walcowanie i prasowanie.

Warunki graniczne: masa wytapianych wlewków od 1g do 100g.

 

  • Wytwarzanie szkieł metalicznych i stopów szybkochłodzonych

Wytwarzanie szybkochłodzonych stopów poprzez odlewanie na wirujący bęben lub odlewanie do form metalowych.

Warunki graniczne: szybkość liniowa bębna od 0 do 40 m/s, szerokość taśm oraz grubość po wykonaniu prób, zakres pomiarowy temperatury odlewania od ok. 600°C do ok. 2500°C.

 

  • Przeróbka plastyczna stopów metali 

Prowadzenie procesów przeróbki plastycznej na zimno poprzez walcowanie na walcarce typu duo. Możliwe jest walcowanie prętów profilowych oraz taśm i blach. Maksymalna grubość wsadu walcowanego wynosi do 10 mm, szerokość blach do 50 mm. Minimalna osiągalna grubość blach wynosi od 0,5 mm do 0,1 mm.

 

  • Termiczne łączenie materiałów 

Wytwarzanie złącz spawanych, zgrzewanych i lutowanych oraz operacji cięcia. Istnieje możliwość zastosowania obróbki plazmowej, tzw. spawania na zimno (cold welding), zgrzewania pojemnościowego (np. termopar) oraz takich metod spawania jak TIG, MAG i MIG oraz łączenia termicznego przy pomocy generatorów indukcyjnych średniej częstotliwości.

 

  • Bezkontaktowe pomiary temperatury, filmowanie prób przetapiania stopów metali i analiza termowizyjna

Wykonywanie pomiarów pirometrem dwubarwowym w celu określenia charakteru przemian fazowych stopów w wysokich temperaturach w warunkach szybkiego nagrzewania i chłodzenia oraz analizy pirometrycznej lub termograficznej. Istnieje możliwość zarejestrowania filmu wideo zarówno z obserwacji pirometrycznych jak i termograficznych.

Warunki graniczne: Zakres analizy pirometrycznej od ok. 600°C do ok. 2500°C. Rozdzielczość analizy pirometrycznej dla wybranych wartości temperatury: dla 600°C – 3,3K; dla 1250°C – 2,9K; dla 1900°C – 8,8K. Zakresy analizy termograficznej 5°C – 300°C; 300°C ‑ 1500°C; 1500°C ‑ 2500°C. Rozdzielczość analizy termograficznej ok. 25 mK.

 

  • Pomiary oporu elektrycznego

Pomiary oporu elektrycznego w kontrolowanej atmosferze i w podwyższonej temperaturze.

Warunki graniczne: Zakres pomiarowy od temperatury pokojowej do 800°C. Maksymalne wymiary próbki: długość do 17mm, szerokość do 5 mm, grubość próbki poniżej 0,1 mm.

 

  • Pomiary właściwości wytrzymałościowych  

Wykonywanie statycznych prób rozciągania, ściskania i zginania. Zastosowanie trzech wielkości głowic pomiarowych: 5 kN, 2 kN i 100N. Ponadto próby indentacji z rejestracją przebiegów siła – głębokość penetracji w celu wyznaczenia liczby twardości oraz modułu Younga.