Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > O studiach > INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia I stopnia, 3,5-letnie, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne

– bezpieczeństwo technologii informacyjnych,

– bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych.

Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 25 osób.

 Terminy

  • rozpoczęcie rejestracji:
  • zakończenie rejestracji:
  • termin ogłoszenia listy przyjętych:
  • termin wpisu na listę studentów:

 

 

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr z zakresu bezpieczeństwa systemów technicznych i informatycznych, kształtowanie umiejętności uczenia się i stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz pracy w zespole i przygotowanie praktyczne do realizacji zadań zawodowych.

Sylwetka absolwenta

Kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa jest kierunkiem interdyscyplinarnym realizującym efekty kształcenia z obszaru nauk technicznych.

Absolwent tego kierunku uzyskuje kompetencje inżynierskie. Absolwent posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk technicznych, pozwalającą na rozwiązywanie podstawowych problemów inżynierskich oraz wiedzę specjalistyczną z inżynierii bezpieczeństwa. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych i technicznych możliwości minimalizacji ryzyka. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa, dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów, pełnienia funkcji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych o różnych profilach oraz w administracji gospodarczej, państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3,5 – letnie)

Specjalności
  1. bezpieczeństwo technologii informacyjnych
  2. bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych

 

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie)

Specjalności
  1. bezpieczeństwo technologii informacyjnych
  2. bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych