Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych Pracownicy Hyjek

dr inż. Paweł Hyjek

Katedra Inżynierii i Technologii Materiałów

pawel.hyjek@up.krakow.pl

tel: 12 662 78 81

pok: 35A/13N

publikacje:


Działalność naukowa:

Zainteresowanie naukowe i badawcze mieści się głównie w dyscyplinie inżynieria materiałowa i obejmuje projektowanie i wytwarzanie nowych materiałów i elementów konstrukcyjnych, obserwację mikrostruktur i badanie właściwości fizycznych, mechanicznych, korozyjnych i trybologicznych

 

Wybrane publikacje:

  • Hyjek, I. Sulima, L. Jaworska, Application of SHS in the Manufacture of (NiAl/Ni3Al)/TiB2 Composite, Metallurgical and Materials Transactions A, 50(8), 3724-3735
  • Hyjek, I. Sulima, L. Jaworska, NiAl/TiB2 COMPOSITE SINTERED AT HIGH PRESSURE AND HIGH TEMPERATURE, short papers, ICCE-25 Rome, Italy July 16-22, 2017
  • Hyjek, I. Sulima, L. Jaworska, Characteristics of the two-phase NiAl/Ni3Al matrix composites made by high pressure – high temperature sintering, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 62, iss. 3, pp 1511—1520, 2017
  • Sulima, R. Kowalik, P. Hyjek. The corrosion and mechanical properties of spark plasma sintered composites reinforced with titanium diboride, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 688, Pages 1195–1205, 2016
  • Sulima, P. Putyra, P. Hyjek, T. Tokarski, Effect of SPS parameters on densification and properties of steel matrix composites, Advanced Powder Technology, Vol. 26, Issue 4, July 2015, Pages 1152–1161
  • Hyjek, I. Sulima, P. Pałka, L. Jaworska, Production of titanium diboride-reinforced NiAl/Ni3Al materials by SPS process, 25rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2016, Conference proceedings, May 25st – 27rd 2016, Brno, Czech Republic, EU, 2016
  • Hyjek, I. Sulima, Methodology of tribological tests of composites reinforced with ceramic particles, The Book of Abstracts, 9th International Conference Engineering, Computer Science and Education, 2016, Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow and Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow
  • Hyjek, I. Sulima, L. Jaworska, The influence of sintering parameters on the microstructure and properties of the NiAl/TiB2 composite, ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — p. 187, 212 pages
  • Hyjek, I. Sulima, P. Malczewski, Mechanical properties and corrosion resistance of cast NiAl alloys with Ti addition, Metallurgy and Foundry Engineering, 2015, Metallurgy and Foundry Engineering, 41, 2015, Nr 1, pp. 29–44
  • P. Hyjek, I. Sulima, Microstructure and mechanical properties of Ni-Al-Ti-B alloy, Ores And Non-Ferrous Metals, 60, 5(2015), pp.211-217