Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Aktualności > Porozumienie

Porozumienie

Szanowni Państwo,

8 czerwca 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy o współpracy między CREATEC Sp. z o.o. reprezentowaną przez Macieja Nowosielskiego – Prezesa Zarządu i Michała Kwiatkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych dr hab. Henryka Nogę, prof. UP.

CREATEC istnieje na rynku od ponad 5 lat oferując usługi doradztwa technologicznego i wsparcia rozwoju istniejących oraz zupełnie nowych, unikalnych w skali światowej rozwiązań z zakresu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych, systemów pomiarowych, drukowania 3D, komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania oraz komputerowych systemów eksperckich poprzez skuteczny transfer wiedzy akademickiej do przemysłu. Celem działalności Createc sp. z o.o. jest wykorzystanie doświadczenia i umiejętności członków zespołu oraz potencjału naukowego i badawczego renomowanych jednostek akademickich w sferze przedsiębiorczości i biznesu. CREATEC posiada rozbudowaną sieć partnerów – jest ona stale poszerzana. Do realizacji poszczególnych projektów kompletowane są dedykowane, interdyscyplinarne zespoły specjalistów, w których znajdują się przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, jednostek otoczenia biznesu oraz eksperci branżowi.

Celem nadrzędnym przedmiotowej umowy jest zacieśnienie wzajemnych kontaktów i rozwój współpracy w obszarze dydaktyki oraz działalności badawczo-rozwojowej.

„Niezwykle cieszy nas możliwość współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym. Liczymy na wymianę doświadczeń i udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych” – mówi Maciej Nowosielski.

„Będziemy współpracować w zakresie badań naukowych i kształcenia kadry inżynierskiej. Wierzymy, że przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla naszego Partnera jak i dla naszych studentów” – dodaje Henryk Noga.

Wśród obszarów współpracy należy wymienić organizację praktyk zawodowych i staży, seminariów i warsztatów, możliwość wykonywania prac licencjackich lub magisterskich przez studentów Instytutu Nauk Technicznych. Planujemy wspólne tworzenie nowych kierunków studiów i programów nauczania zorientowanych na potrzeby przemysłu. Zamierzamy wspólnie z CREATEC prowadzić badania przemysłowe w ramach projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do tej współpracy zapraszamy wszystkie zainteresowane jednostki organizacyjne uczelni. Mamy nadzieję, że współpraca z CREATEC zaowocuje wieloma innowacyjnymi pomysłami w obszarze badawczym i edukacyjnym.

 

 

Aktualności

Archiwum