Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Aktualności > Seminarium_1.12.2022 r.

Seminarium_1.12.2022 r.

W dniu 1 grudnia bieżącego roku odbyło się Seminarium z udziałem prof. Jany Depesovej, prof. Viery Tomkovej oraz prof. Marii Vargovej z Katedry Techniki i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Konstantyna Filozofa (UKF) w Nitrze (Słowacja).

W trakcie Seminarium wygłoszono dwa referaty:

  • Viera Tomkova, Znaczenie BHP dla edukacji

Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz zagadnienie ryzyka oraz prewencji. Prelegentka poddała analizie prawne, organizacyjne, techniczne, ekonomiczne oraz zdrowotne czynniki zagrożeń w edukacji. Ponadto scharakteryzowała fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne czynniki wpływające na stan zdrowia.

  • Jana Depesova, Mierzalne wyznaczniki jakości środowiska edukacyjnego 

Scharakteryzowano projekt Vega (cel oraz etapy realizacji) realizowany w Katedrze Techniki i Technologii Informacyjnych UKF w Nitrze poprzez opis mierzalnych wyznaczników jakości środowiska edukacyjnego. Zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia realizowane w projekcie oraz na udział studentów w tym przedsięwzięciu.
 

Aktualności

Archiwum