Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Aktualności > Odszedł śp. Prof. Józef Duda

Odszedł śp. Prof. Józef Duda

Szanowni Państwo, z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab. inż. Józefa Dudy

Prof. Józef Duda w latach 1986 – 1994 pracował w Instytucie Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przez wiele lat działał w wielickim samorządzie terytorialnym. W roku 1990 został wybrany radnym i pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej w Wieliczce. W latach 1992 – 2006 piastował urząd burmistrza Wieliczki a następnie od roku 2010 przez 8 lat był radnym Rady Powiatu Wielickiego, w której pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Od 2008 roku pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Był Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki.

Kilka miesięcy temu otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka jako „dowód wdzięczności oraz uznania szczególnych zasług dla rozwoju samorządu, a także za osobisty wkład w historię i rozkwit miasta”.

Zostanie w naszej pamięci jako wychowawca wielu pokoleń studentów, wybitny naukowiec, pełen otwartości i determinacji organizator oraz ciepły człowiek.

Aktualności

Archiwum