Przejdź do menu Przejdź do treści
Instytut Nauk Technicznych > Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej.

 

Laboratorium wyposażone w mikroskop elektronowy skaningowy Jeol JSM 6610 LV współpracujący ze spektrometrem energio-dyspersyjnym (EDS) X-Max detector (OXFORD Instruments) z oprogramowaniem Aztec 2.1.

Modernizacja laboratorium została wykonana w roku 2022, w ramach działania IDUB-5 Excellent Impact, (działania wspierające potencjał badawczy zespołów naukowych) programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 

W laboratorium możliwa jest analiza mikrostrukturalna próbek ( rys.1) w warunkach wysokiej próżni jak również w niskiej próżni, z wykorzystaniem detektorów elektronów wtórnych (SE) i wstecznie rozproszonych (BSE), ten ostatni z możliwością obrazowania w tzw. trybie topograficznym BET (rys.1 c). Obserwacje mikrostrukturalne mogą być wykonane z jednoczesną analizą składu chemicznego metodą EDS w mikroobszarach ( analiza punktowa, liniowa, mapy rozmieszczenia pierwiastków).

 

Przykłady obrazów zarejestrowanych za pomocą mikroskopu SEM Jeol JSM 6610L  a)